Home

Saturday 06.03.2019 / 09:00

Skolekonserter

HEBU1 holder skolekonserter på Steinerskolen og Rollsløkken skole. I år er det to dager med skolekonserter.

07.03.2019 / 09:00

Skolekonserter

HEBU1 holder skolekonserter på Greveløkka skole og Arstad skole. I år er det to dager med skolekonserter.

Strykeseminar på Rena

28-30. september 2018 er det strykeseminar på Rena. HEBU reiser med buss dit, og satser på å ha en flott helg med masse musikk og moro.