Om HEBU

HEBU er et samspilltilbud for unge strykere på Hedmarken. Vi har medlemmer fra Stange, Løten, Hamar og Ringsaker, og gir opplæring og samspillmuligheter fra nybegynner til viderekommen.

Hebu er en foreldrestyrt organisasjon, men leier dirigenter gjennom de lokale kulturskolene.

Hebu ønsker å gi barn og ungdom et positivt musikkmiljø, og en kompetent faglig undervisning. Vi ønsker å hjelpe og oppmuntre nye talenter fra vårt distrikt, og legge et grunnlag for rekruttering til Hedmarks musikkliv.


I juni 2018 var HEBU på tur til Gdansk, her kan du høre og se opptak fra turen

Har du lyst til å begynne i orkesteret?

Send oss en e-post, ta en telefon til en av dirigentene, eller møt opp på en øvelse. Vi øver hver tirsdag i Hamar Kulturhus, fra kl 16:45.

Kontakt oss