Flytting av øvelser

For UNGDOMSorkesteret blir to av øvelsene i høst flyttet fra tirsdag til torsdag. Dette er:
30. oktober, flyttes til 1. november
6. november, flyttes til 8. november

Samme tid og sted.
Ingen endringer for barneorkesteret

Detaljer