Om HEBU

Hebu er egentlig to orkestre: Et orkester for barn i barneskolealder, og et for ungdom (ungdomsskole/videregående). Orkestrene samarbeider om konserter og arrangementer.

Hebu er en foreldrestyrt organisasjon, men leier dirigenter gjennom de lokale kulturskolene.

Våre leksjoner

Hebu ønsker å gi barn og ungdom et positivt musikkmiljø, og en kompetent faglig undervisning. Vi ønsker å hjelpe og oppmuntre nye talenter fra vårt distrikt, og legge et grunnlag for rekruttering til Hedmarks musikkliv.

Hebus medlemmer kommer først og fremst fra kulturskolene i Hamar og Stange, men andre er selvfølgelig også hjertelig velkomne til våre orkestre.

Har du lyst til å begynne i orkesteret?

Send oss en e-post, ta en telefon til en av dirigentene, eller møt opp på en øvelse. Vi øver hver tirsdag på Rollsløkken skole i Hamar.

Kontakt oss